Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© cybaero Elektronikproduktion | 19 november 2014

Cybaeros jätteaffär ser ut att kunna bli verklighet

Cybaero, som utvecklar obemannade helikoptrar, har av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) fått ett positivt förhandsbesked på ansökan för export till en kinesisk slutkund efter att man först fått kalla handen i mitten av oktober.

Cybaero skrev i juli 2014 ett ramavtal med det kinesiska företaget AVIC omfattande leverans av totalt minst 70 helikoptersystem för de kommande åtta åren. Det här innebar en riktig stororder för svenskföretaget till ett värde av mellan 700-800 miljoner kronor, enligt den bedömning som då gjordes. Den 30 september ansökte bolaget om exporttillstånd för de inledande 20 systemen. Därefter möttes bolaget av ett bakslag den 17 oktober när ISP gav avslag på ansökan. ISP hade bland annat frågor kring var de inledande 20 systemen ska monteras samt kring den slutliga användaren. Efter att ha fört samtal med ISP och förtydligat och kompletterat informationen begärde Cybaero i ansökan den 24 oktober ett förhandsbesked från ISP gällande leverans av de tio första systemen inom ramen för avtalet med AVIC. Under gårdagen fick så Cybaero ett positivt förhandsbesked från ISP på denna ansökan. Ett förhandsbesked gäller under de förutsättningar som rådde vid tillfället då beskedet utfärdades. En slutlig prövning görs av ISP när Cybaero söker exporttillstånd avseende dessa system. Ansökan om exporttillstånd kommer att göras så snart de kommersiella villkoren med slutanvändaren för de tio systemen är fastställda. Denna ansökan kommer att vara identisk med det underlag och de förutsättningar som låg till grund för det positiva förhandsbeskedet. Helikoptersystemen kommer användas för civila uppdrag, främst inom inspektion av kraftlinjer. – Det är väldigt bra att vi nu fått detta positiva förhandsbesked, vilket gör att de första leveranserna kopplade till avtalet med AVIC kan börja genomföras, säger Cybaeros vd Mikael Hult.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1