Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saniphoto dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 november 2014

Midsummer reducerar tillverkningskostnaden för solceller

Miljöteknikbolaget Midsummer reducerar tillverkningskostnaden för tunnfilmssolceller avsevärt genom att reducera CIGS-tjockleken med hälften

Miljöteknikbolaget Midsummer meddelar att de har lyckats reducera tjockleken av CIGS-lagret i deras CIGS tunnfilmssolceller till 800 nm, vilket är mindre än hälften av vad som normalt används. Och med bibehållen prestanda. "Detta lägger grunden för låg tillverkningskostnad, vilket stärker vårt erbjudande och attraktionskraften för våra flexibla tunnfilmssolceller ytterligare", säger Sven Lindström, vd på Midsummer. Ett tunnare CIGS-skikt har ett antal fördelar. CIGS-lagret är det dyraste skiktet i solcellen, minskas tjockleken erhålls stora kostnadsfördelar. Dessutom, om CIGS-skiktet är tunt kan produktionstiden minskas vilket ökar produktiviteten. Ett tunnare CIGS-skikt innebär också att det krävs mindre energi för att belägga skiktet. Det minskar också den tid under vilken substratet måste hållas varm. – Med tanke på att solcellen tillverkas på rostfritt stålsubstrat, inte innehåller kadmium i buffertlagret och att produktionsprocessen är en helt torr vakuumprocess där alla lager (inklusive buffertlagret) sputtras, så är denna prestation av våra ingenjörer verkligen imponerande. Genom att halvera tjockleken på tunnfilmssolcellen minskas tillverkningskostnaden avsevärt, vilket ytterligare stärker vårt erbjudande, säger Sven Lindström, VD för Midsummer AB. Midsummers forskare ser möjlighet att minska tjockleken ytterligare med hjälp av reflektiv bakkontakt, det vill säga alla fotoner som passerat genom CIGS-skiktet skulle reflekteras och har chansen att göra nytta på vägen tillbaka. - Våra forskare arbetar ständigt med att minska tjockleken och de kommer nu att börja arbeta på denna möjlighet. Så snart vi är klara kommer vi att rapportera det. Vårt arbete syftar alltid till att öka produktiviteten i våra maskiner, medan många av våra konkurrenter jagar rekord vilket resulterar i att deras CIGS-skikt är tjockare än vårt, avslutar Sven Lindström.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1