Annons
Annons
Annons
Annons
© olgalis dreamstime.com Analys | 27 november 2014

Design ger 50 – 70 procent högre vinstmarginaler

Ett konsekvent investerande i design påverkar företagets vinstmarginaler även på lång sikt, skriver Teknikföretagen.

Företag som sagt sig satsa på design, visar sig ända upp till tio år senare i genomsnitt ha över 50 procents högre rörelsemarginaler än de företag som inte satsat, enligt en ny analys från Teknikföretagen. Teknikföretagen har i flera år undersökt kopplingen mellan design och lönsamhet i svenska företag. Mätningarna har gjorts som uppföljningar till två omfattande studier av företags användning av design i sin affärsverksamhet. Den analys, som nu presenteras följer nu upp de ekonomiska resultaten ända upp till tio år efter det att företagen först tillfrågats. – Företag som på ett strategiskt och innovativt sätt använder design har också påtagligt högre vinstmarginaler och det under lång tid konstaterar Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. De företag som för drygt 10 år sedan sade sig strategiskt och innovativt satsa på design och som kunnat följas upp har vinstmarginaler som i genomsnitt är mer än 50 procent bättre än de företag som sagt sig inte ha satsat på design (9,4 procent respektive 6,2 procent i rörelsemarginal). Teknikföretagen har nu även följt upp en andra designstudie genomförd 2007/2008 och här analyserat utfallen under perioden 2009 – 2013. Här mätt under fem år är skillnaden i rörelsemarginal närmare 70 procent (11,1 procent jämfört med 6,6 procent). – Det är särskilt intressant att nu när vi har kunnat analysera eventuella skillnader under en längre tid utgående från två av varandra helt obero-ende studier så visar de samma påtagligt bättre resultat för företag som satsats strategiskt och innovativt på design, säger Anders Rune.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2