Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rasa messina francesca dreamstime.com Elektronikproduktion | 01 december 2014

Nevs: Asiatisk OEM tar över

Nevs ansökan om förlängd företagsrekonstruktion innehåller en avsiktsförklaring om en direktinvestering i Nevs från en asiatisk OEM:are.

Den 29 augusti 2014 lämnade Nevs in en ansökan om företagsrekonstruktion till tingsrätten. Ansökan beviljades samma dag, varvid Lars Eric Gustafsson utsågs till rekonstruktör. Nevs har idag lämnat in en ansökan där de ber att företagsrekonstruktion ska tillåtas fortsätta i ytterligare tre månader. Anledningen till den nya ansökan om förlängning ska vara Nevs betalningssvårigheter, som uppkommit som en följd av att Qingbo Investment underlåtit att fullfölja sina finansieringsåtaganden om totalt 1 150 miljoner kronor. I sin ansökan till tingsrätten skriver man att affärsplanen hela tiden förutsatt att det finns en stark ägare med vilja att finansiera Nevs drift- och utvecklingskostnader intill dess a Phoenixplattformen är färdigutvecklad och produktionen uppnått fullskalig kapacitet. Men nämner även att pågående förhandlingar med två större OEM-tillverkare – båda lokaliserade i Asien – har fortgått under rekonstruktionsperioden. Förhandlingarna ska tydligen ha intensifierats, framför allt med den OEM-aktör som har för avsikt att gå in som huvudägare i Nevs. Förhandlingarna har resulterat i en avsiktsförklaring – vilket skrevs den 30 november – där OEM-företaget förklarat sig villig att gå in som huvudägare i Nevs. ”Sammanfattningsvis finns det nu en skriftlig avsiktsförklaring mellan Nevs och en Större OEM-tillverkare om en kommande direktinvestering i Nevs, en investering som skulle säkerställa fullföljandet av Nevs affärsplan och fortsatt bilproduktion i Trollhättan,” Skriver Lars Eric Gustafsson i ansökan.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2