Annons
Annons
© akeeris dreamstime.com Analys | 02 december 2014

Två av tre svenska företag påverkade av globala oroshärdar

Idag presenterar Svensk Exportkredit (SEK) sin fjärde Exportkreditbarometer. Och den globala oron i världen har en påtaglig påverkan för svenska företag.

”Det är svårt att veta exakt hur mycket affärerna påverkats, men vi kan slå fast att det påverkar de svenska företagens möjligheter att exportera. Exportorderläget har också dämpats jämfört med i våras enligt vår barometer men orderläget är fortfarande bättre än för ett år sedan”, skriver SEK idag. Den totala andelen bolag som säger sig ha påverkats av den geopolitiska oron ligger på 69 procent men det finns en stor skillnad baserat på företagets storlek. Bland större bolag är det hela 79 procent som säger sig se en påverkan medan andelen bland mindre och mellanstora bolag ligger på 48 procent. Den största oroshärden för svensk export är den pågående konflikten i Ukraina och de därtill följande spänningarna med Ryssland. 77 procent av bolagen anger att detta är den konflikt som haft störst påverkan. På andra plats kommer Mellanöstern som 11 procent av de svenska bolagen säger har störst påverkan på deras affärer. ”Svensk export till Ryssland är liten, endast två procent av total export, men ändå visar vår undersökning att majoriteten av företagens verksamheter påverkas negativt. Sannolikt har det att göra med att våra viktiga exportnationer i Europa påverkas i större utsträckning, vilket får konsekvenser för svensk exports möjligheter att sälja till närområdet. Tyskland är vår näst största exportmarknad och Finland är Sveriges tredje största exportmarknad. Dessa länder har en högre andel internationell handel med Ryssland”, skriver SEK i rapporten.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1