Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Elsäkerhetsverket Teknik | 04 december 2014

Varnar för livsfarlig iPhone-laddare

Elsäkerhetsverket går nu ut med en skarp varning om vad som förefaller vara en helt igenom livsfarlig iPhone-laddare och som funnits till försäljning i Sverige.

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Iphonedelar.se ska återkalla en USB-laddare som har allvarliga fel. Laddaren, som förefaller vara riktigt dåligt byggd, klarar inte brandprov och kan även ge elchocker. Bland felen som nämns finns att avståndet mellan den primära delen (230 Volt, det som finns i vägguttaget) och sekundära delen (USB-kontakten och det som kan sitta anslutet där) är uppmätt till 0 mm. Det uppfyller inte kravet på isolationsavstånd vilket minst ska vara 4 millimeter. – Det är verkligen allvarligt och kan leda till livsfarlig spänning som kan ge elchock. Det kan också uppstå värmeutveckling med brand som resultat, säger Katarina Olofsson vid Elsäkerhetsverket. Laddaren klarar inte heller spänningsprov vilket ytterligare visar att den inte alls uppfyller elsäkerhetskraven. Stickproppen, som sitter på laddaren, är inte utformad korrekt utan kan bidra till dålig kontakt med värmeutveckling som följd. Laddaren saknar också EG-försäkran vilket alla CE-märkta produkter ska ha. Om du äger den här produkten bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den, hälsar Elsäkerhetsverket.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1