Elektronikproduktion | 21 september 2000

KTHs Stora Pris till grundare av GSM

KTHs Stora Pris 2000 går till Jan Uddenfeldt, teknisk direktör på Ericsson.
Jan Uddenfeldt har i många år lett Ericssons forskning och utveckling inom tele- och datakommunikation, vilket lagt grunden till dagens mobila kommunikationsnät och Ericssons världsledande ställning inom området.

KTHs styrelse, säger i sin motivering att "Jan Uddenfeldt tilldelas KTHs stora pris för sina betydelsefulla bidrag till den tekniska utvecklingen inom tele- och datakommunikation och för sin operativa förmåga. Jan
Uddenfeldt är en framgångsrik tekniker och internationellt respekterad ledare för Ericssons forskning och utveckling inom mobil kommunikation.

Till hans främsta bidrag hör utvecklandet av de teoretiska och praktiska grunderna för digital radioteknik, grunden för dagens mobila kommunikationsnät som GSM och UMTS. Jan Uddenfeldt har också drivit den internationella standardiseringen framgångsrikt och därigenom medverkat till att lägga grunden för Ericssons kommersiella framgångar."

Priset är på 800 000 kronor och utdelades den 10 november i Stockholms stadshus, vid KTHs installations- och promotionshögtid.

KTH delar sedan 1945 ut KTHs Stora Pris. Det utgår ur avkastningen från en donation år 1944 av en anonym givare.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1