Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tom_schmucker dreamstime.com Elektronikproduktion | 11 december 2014

Nevs får fortsätta rekonstruera bolaget

"Tingsrätten har fattat beslut om förlängning av företagsrekonstruktionen i NEVS AB. Rekonstruktionen får pågå längst till och med den 2 mars 2015", skriver Vänersborgs Tingsrätt idag.

"I sitt yttrande har rekonstruktören uppgett att hans bedömning är att det föreligger goda förutsättningar att genomföra en lyckad rekonstruktion av NEVS inom förlängningsperioden och att det därmed föreligger särskilda skäl att bevilja förlängning", skriver Vänersborgs Tingsrätt. Ackord-frågan ligger dock fortfarande på bordet och är fortsatt infekterad: "Av de borgenärer/borgenärsorganisationer som yttrat sig har 13 tillstyrkt, förklarat sig positiva till eller förklarat sig inte ha någon invändning mot en förlängning. En av dessa borgenärer har dock uppgett att tillstyrkandet är villkorat av att det inte blir något ackord och en annan har förklarat att den inte kommer att acceptera en ackordsuppgörelse som innebär att betalning inte erhålls för utfört arbete och utförda leveranser. Fyra av borgenärerna har inte uttryckligen uttalat sig avseende frågan om förlängning, men har ställt sig negativa till ett ackord." Samtidigt framgår det av rekonstruktörens yttrande att ett ackord kan komma att bli nödvändigt för att företagsrekonstruktionen ska kunna genomföras. "Någon ansökan om ackord har dock ännu inte ingivits till tingsrätten och några uppgifter har heller inte lämnats om innehållet i ett eventuellt ackordsförslag. I NEVS ansökan om företagsrekonstruktion angavs att rekonstruktionen inte syftade till ett ackord, utan att NEVS räknade med att kunna betala samtliga skulder fullt ut efter genomförd företagsrekonstruktion. Inte heller den presenterade rekonstruktionsplanen innehåller ett ackord som en del av planen. Flera av de borgenärer som yttrat sig har förklarat sig vara mycket negativa till eller helt motsätta sig ett ackord."
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1