Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© yuri arcurs dreamstime.com Teknik | 22 december 2014

Sju nya grafenprojekt ser dagens ljus

Sju ansökta projekt har blivit beviljade av VINNOVA, inom ramen för SIO Grafens utlysning som pågick under juli till september 2014. Projekten är av förstudiekaraktär och kommer att pågå under första halvan av 2015.

Sju nya projekt har beviljats inom det nationella strategiska innovationsprogrammet Grafen. Graphensic är koordinator för ett av dem. Projektet ska ge skjuts mot utökat nyttjande av grafen på industriell skala. Graphensic har fram till idag främst sålt grafen på kiselkarbid till forskare som bara behöver mindre materialbitar för vetenskapliga studier. Men för industriellt användande så behöver storleken vara på waferskala. Det nya projektet är därför inriktat på att framställa och karakterisera de elektriska egenskaperna hos grafen på skivor av kiselkarbid med diameter 50 millimeter. I projektet medverkar Linköpings universitet, Lindmarks Innovation AB, och Acreo Swedish ICT. - Det här breddar våra möjligheter att erbjuda produkter som ligger till grund för tillämpningar som har fördel av den höga kvaliteten som grafen på kiselkarbid har, säger Mikael Syväjärvi som leder projektet och varit med och startat upp företaget som ett naturligt steg i den entreprenöriella forskning som han driver vid Linköpings universitet om nya material. Följande projekt blev beviljade av VINNOVA i november 2014:
  1. Vågledarintegrerade grafen baserade IR detektorer för optiska gassensorchip – Senseair AB, KTH
  2. Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer – Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköping Universitet
  3. Graphene-based Coatings for Heat Exchangers –SP, AlfaLaval Lund AB, KTH
  4. IR-Kameleont – Acreo Swedish ICT, Linköpings Universitet
  5. Grafen som barriär i förpackningsmaterial – SIK, Stora Enso, Chalmers
  6. Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer – Nanosc AB, Chalmers Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen – APR Technologies AB, Chalmers Bionano Systems
  7. Laboratory, SHT Smart High-Tech
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2