Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© skypixel dreamstime.com Teknik | 24 december 2014

Good Technologys säkerhetstrender för 2015

Good Technologys CTO Nicko van Someren, har tagit fram två säkerhetsförutsägelser för kommande år. Dessa kretsar kring Cybesäkerhet och Wearables.

För att komplettera har Good Technologys CMO, Lynn Lucas även tagit fram förutsägelser kring EMM marknaden och delad fakturering. Cybersäkerhet Cyberattacker blir mer sofistikerade och komplexa, detta kommer fortsätta under 2015. Det verkar dock som om många företag inte hänger med så dessvärre kommer nästa år att bjuda på mer omfattande säkerhetsbrott. Den största bidragande orsaken till dessa säkerhetsrisker kommer vara den mänskliga faktorn och bristande medvetenhet. Konsumentteknik är ett annat stort problem. Konsumentenheter och konsumentcentrerad teknik är en inkörsport för företagsdata som flyttas mellan kontrollerade företagsmiljöer och det okända. Moderna konsumentenheter är i sig designade att ”läcka” information, eftersom de är byggda för att explicit göra det enkelt för användarna att dela data. Populära konsumentappar kan lätt flytta data utanför företagets kontroll utan användares vetskap, vilket skapar enorma säkerhetsproblem för företaget. Wearables 2015 kommer att bli den smarta klockans år, både Apple och Android-kommer med spännande erbjudanden. Framväxten av ny teknik kommer att resultera i uppkomsten av nya säkerhetshot och ytterligare problem som sätter användarnas data i farozonen. Vi vet ännu inte hur svårt det blir att bryta sig in i dessa enheter, men vi vet att om en hackare kan infiltrerar din ”smarta klocka” kan den potentiellt göra transaktioner från Apple Pay, och eventuellt komma åt data i din smartphone och få tag i all möjlig känslig information. Just nu är wearables främst konsumentdrivna, men ankomsten till arbetsplatsen är säkerligen inte långt borta, dock är de flesta företag bedrövligt oförberedda för detta. Om inte företagen agera snabbt för att begränsa hur företagens data levereras till och konsumeras på dessa enheter är någon slags dataintrång oundviklig. EMM marknaden År 2015, kommer vi få se ytterligare sammanslagningar bland Enterprise Mobility Management (EMM) aktörer, det finns dock fortfarande många leverantörer som bara löser individuella problem. Allteftersom Enterprise Mobility blir standard inom IT, kommer kunderna söka efter partners som kan hantera hela mobilitetens livscykel end-to-end. Delad fakturering Under 2015 kommer nästa stora steg i Enterprise Mobility Management bli delade faktureringstjänster som adresserar två viktiga begränsningar vi har idag: 1) IT-organisationer kommer snabbare, lättare och smidigare att kunna rulla ut BYOD program. 2) Slippa hantera slutanvändarfrågor kring ”vem är ansvarig för att betala för data jag använder på min personliga enhet för arbetsrelaterade aktiviteter.” Enligt Gartner, kommer ungefär hälften av dagens BYOD program generera en partiell återbetalning, men full ersättning för alla kostnader är mycket mer sällsynt. Detta kommer förändras. Dessutom kommer delad-fakturering möjliggöra för kunder att binda dataanvändningskostnader direkt till appar, vilket minskar reglerande risker förknippade med traditionella mobila faktureringsmodeller.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2