Annons
Annons
© mariusz szachowski dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 januari 2015

Nytt EMC-direktiv gäller hela kedjan

Det elektromagnetiska kompatibilitets (EMC)-direktivet 2014/30/EU har varit i kraft sedan den 18 april 2014. Det ersätter tidigare 2004/108/EG, och ska tillämpas från och med April 20, 2016.

Det nya direktivet innehåller inte några tekniska förändringar, men föreningen FBDi påpekar att det omdefinierar ansvar: Enligt det nya EMC-direktivet är ansvaret för EMC-överensstämmelse hos elektriska och elektroniska produkter delat av tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, efter att tidigare ha legat enbart hos tillverkaren. Detta förbättrar konsumentskyddet, samt ger stöd till marknadstillsynsmyndigheter. Med start från den 20 april 2016 kommer alla länkar i försörjningskedjan vara ansvariga för att se till att all nödvändig dokumentation för en produkt är tillgänglig på ett språk som är förståeligt i hela EU. Det bör också noteras att alla berörda produkter som släpps ut på marknaden för första gången från och med April 20 2016 kommer att kräva en ny deklaration om överensstämmelse. 2014/30/EU innehåller utökade definitioner av termer som anger vem som är en tillverkare och vem som är en distributör. Andra viktiga punkter är: - Skärpta krav på dokumentation och information - Skärpta krav på produktmärkning och verifiering - Särskilda bestämmelser för stationära system - Behandling av de grundläggande principerna bakom det nya konceptet
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1