Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© trueffelpix dreamstime.com Analys | 12 januari 2015

Teknikföretagen: 'Las skapar ovilja att anställa'

Teknikföretagens vd Åke Svensson och förhandlingschef Anders Weihe har publicerat en debattartikel om temat las.

Teknikföretagens debattartikel publiceras såväl i DN Debatt som på deras egen hemsida. Föreningen som representerar en lång rad svenska teknikföretag skriver att de vill ha en översyn av hur las fungerar idag. Artikeln är tänkt som ett repliksvar till fackförbundet Unionen som också diskuterar frågan. "Låt oss därför tydliggöra att Teknikföretagens förslag om en ordentlig översyn av lagen om anställningsskydd (las) inte främst baseras på kritik av att turordningsreglerna. Det verkligt stora problemet med las är att lagen skapar en stark ovilja anställa. Turordningsreglerna ligger inte i fokus när en arbetsgivare överväger hur verksamheten ska resurssättas utan problemet är att det inte går att förutse vad en eventuell felrekrytering kan medföra för kostnader eller ens hur situationen ska lösas. Det är effekten drabbar i synnerhet unga och andra som saknar oklanderliga cv:n, det vill säga alla som inte är inne på arbetsmarknaden. Bland medborgarna finns en spridd uppfattning att turordningsreglerna gäller, vilket påverkar de som har ett jobb att så länge som möjligt hålla fast vid detta i stället för att söka sig ett nytt. Detta även om det man har inte känns så stimulerande eller kanske inte heller ger de utvecklingsmöjligheter man önskar." En sak föreningen väljer att lyfta fram är företagens behov av flexibilitet: "Man måste kunna korrigera sina misstag och snabbt ställa om när konjunktur och marknad viker – eller växer. Man måste veta vad det kostar, och man måste kunna begränsa sina risker och våga pröva nya lösningar och jobb. Vi kan lära av andra länders system och regelverk men vi vill skapa en lösning som passar den svenska modellen och våra utmaningar. Därför behöver vi genomföra det arbetet i samverkan mellan politik, företag, arbetsgivarorganisationer, fack och tankesmedjor."
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1