Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© anton andronov dreamstime.com Elektronikproduktion | 15 januari 2015

Osäker framtid för Hanzas Töreboda-fabrik

Kontraktstillverkaren Hanza vill öka koncernens lönsamhet under en svårförutsägbar konjunktur. Som en del i denna strategi inleds fackliga förhandlingar om att flytta bolagets produktionsanläggning i Töreboda till andra Hanza-fabriker.

Mot bakgrund av den utdragna lågkonjunkturen inom industrin och en fortsatt osäkerhet om det långsiktiga konjunkturläget, har Hanza beslutat om vad man kallar en utvecklad strategi. Syftet är att påverka lönsamheten positivt genom konsolidering av produktionsanläggningar samt riktade, strategiska förvärv. “Som tidigare kommunicerats har 2014 inneburit både besvikelser och glädjeämnen”, kommenterar Erik Stenfors, Koncernchef Hanza. “Orderläggningen från de största kunderna understeg kundernas tidigare prognoser betydligt, vilket påverkat lönsamheten negativt. Samtidigt har bolaget genomfört en börsnotering, förvärvat KA Elektronik och lanserat den nya tjänsteprodukten MIG. Till det positiva kommer även att nya kunder och kontrakt erhållits.”
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2