Annons
Annons
Annons
Annons
© cumypah dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 januari 2015

Tre innovationsbolag blir ett

Under våren 2015 kommer Region Skåne att slå samman regionens tre helägda innovationsbolag; Teknopol, Innovator Skåne och ClinTrials till ett nytt gemensamt bolag.

Sammanslagningen ska ge fler snabbväxande företag, stimulera fler medarbetaridéer och stärka produktutvecklingen inom den skånska life science-sektorn. Det nya bolaget ska särskilt verka för att Region Skånes egen sjukvårdsapparat blir en naturlig del i utvecklingen av nya produkter och tjänster inom Life Science och personlig hälsa. ‒ Sammanslagningen är en del i arbetet med att öka Region Skånes bidrag till den skånska innovationsutvecklingen. Bolagen bidrar med olika infallsvinklar och flera synergieffekter kan uppnås om styrkorna samlas. Tillsammans utgör de en stark helhet med tydligt operativt fokus. Det nya bolaget blir en betydelsefull partner till det skånska näringslivet och regionens innovationsutvecklande medarbetare, säger regiondirektör Jonas Rastad. Fusionsarbetet genomförs under första kvartalet 2015. Tekniskt kommer respektive bolag att ha kvar sina nuvarande uppgifter. Uppdrag och befintliga produktområden lyfts in i det nya bolaget. Sammanslagningen innebär inte några omedelbara personalförändringar.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2