Annons
Annons
Annons
Annons
© darrenw dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 januari 2015

Europa och elektronik – en summering av nya regler 2014

När det gäller nya lagstiftningsåtgärder och reglerande initiativ som påverkar - och kommer att fortsätta att påverka - elektronikindustrin 2014 har det varit ett intressant år, enligt dagens gästskribent.

Gary Nevison, Head of Legislation and Compliance Farnell element14, är dagens gästskribent med temat regler. Nya regler gällande konfliktmineraler och RoHS2 (omarbetning) är bland de mer kända men även andra förordningar ändrades under loppet av 2014. Det här inkluderar dem som rör Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) och batterier. Men vänta er för den sakens skull inte ett lugnt 2015. Omarbetningar förblir hängande över oss för EMC, LVD och new Legislation Frameworks (NLF). När det gäller WEE2 fortsätter hur man definierar dubbla användningsområden att vara ett ämne för ökat intresse och det brittiska UK Department of Business Innovation and Skills siktar på att offentliggöra sina riktlinjer i början av året. WEE2 har själva uppdaterat sin lista över vanliga frågor för att även omfatta frågor rörande behandlingsanläggningar, övervakning, inspektionsstandarder, optioner, definitioner och insamling. Två nya kategorier har införts för RoHS2 (2011/65/EU): åtta vilka inkluderar medicintekniska produkter och nio för övervaknings- och kontrollinstrument med stort fokus på konsumentprodukter. Produkter som introduceras på marknaden efter detta får verkan måste inkludera omfattande teknisk information och ett undertecknat intyg om överensstämmelse. Dessa regleringsmetoder, som infördes den 2 januari 2013, tillämpas endast på de produkter som släpps ut på marknaden efter 22 juli 2014, inte de som redan fanns tillgängliga. Samtidigt gäller att industriella-, övervaknings- och kontrollinstrument för professionellt bruk måste följa de nya reglerna från 22 juli 2017. De viktigaste diskussionerna kring konfliktmineral-lagstiftningen har fokuserat på huruvida det ska innebära ett obligatoriskt eller frivilligt sätt att lösa problemet - det vanligaste begärda dokumentet förblir Conflict Mineral Reporting Template (CMRT). Dock är detta regelverk för närvarande försenat i Europa men det är troligt att det bekräftas 2015. Batteridirektivet kommer från och med 2017 tillåta användning av kadmium i sladdlösa elektriska handverktyg - och kvicksilver i knappceller från 2015. Slutligen har Reach förutspått att det kan finnas 440 SVHC (Substances of Very High Concern) år 2020 - en betydande ökning från 155 listade idag. Detta bekräftar vikten av att säkerställa att ett omfattande paket med säkerhetsåtgärder är på plats med alla relevanta lagstiftningar implementerade så snabbt och effektivt som möjligt.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1