Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© stanisa martinovic dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 januari 2015

Sverige och Finland i samarbete om tillverkningsindustrin

VINNOVA har tillsammans med den finska systerorganisationen Tekes utformat en gemensam satsning för att öka kunskapen och förstÄelsen kring de utmaningar som tillverkningsindustrin.
Bakgrunden till satsningen Àr att VINNOVA och Tekes bÀttre vill förstÄ skillnaderna, likheterna och samarbetsmöjligheterna mellan Finland och Sverige. VINNOVA finansierar den svenska delen och Tekes den finska delen av satsningen.

Följande fem samverkansprojekt, som löper under tvÄ Är, har beviljats finansiering frÄn VINNOVA pÄ mellan 1,5 och 2,5 miljoner kronor:

Understanding Diverging Innovation Trends in Finland and Sweden
Genom att jÀmföra tvÄ unika databaser över vÀsentliga innovationer (SWINNO och SFINNO) sÄ kan den svenska och finska innovationsutvecklingen följas över tid. Beror de skilda utvecklingarna pÄ skillnader i metod för insamling av data eller Àr innovationstrenderna verkligen olika i de bÄda lÀnderna? Det övergripande syftet Àr att presentera, jÀmföra och analysera innovationsresultaten mellan 1970 och 2013, vilket kan ge insikter om hur innovationspolitiken kan utvecklas.

Radical and incremental innovation in industrial renewal (RAID)
Projektet söker svar pÄ bland annat hur radikala innovationer genererar industriell förnyelse? Vilken typ av företag, stora etablerade företag eller nya företag, Àr bÀst pÄ att skapa radikala innovationer och hur sprids vÀrdet till andra delar av ekonomin? Vilken roll spelar innovationens kringliggande miljö, exempelvis universiteten, för kommersialiseringen av radikalt nya teknologier? Finns det tillgÀngliga synergier för ett finskt-svenskt samarbete i innovationspolitiken.

Intangibles and International Sourcing
Det övergripande syftet med projektet Àr att bÀttre förstÄ de förÀndrade villkoren för de finska och svenska innovationssystemen i skenet av bland annat framvÀxten av globala vÀrdekedjor. Hur kan Finland och Sverige anpassa sina innovationsekosystem till en alltmera tjÀnstefierad och global ekonomi? En annan central frÄga för projektet Àr: Hur kan Sverige och Finland skapa förutsÀttningar för att nationella investeringar i innovationsaktiviteter ska leda till avkastningar inom de nationella ekonomierna?

Reshoring of manufacturing
Projektet syftar till att öka förstÄelsen för omfattning, typ och trender rörande hemtagning och utlÀggning av produktion (reshoring, offshoring och outsourcing) i Finland, Sverige och Danmark. Framförallt syftar studien till att skapa fördjupad kunskap kring status och potential av reshoring av produktion sÄsom en kÀlla för förnyelse inom produktionssektorn. MÄlet Àr att faststÀlla state-of-the-art vad gÀller reshoring inom nordisk produktion och sprida motsvarande praktiska och teoretiska insikter till tillverkande företag, beslutsfattare och forskarsamhÀllet.

Renewal of manufacturing towards a sustainable circular bioeconomy and implications for innovation policy
Syftet Àr att undersöka drivkrafter och hinder, god praxis för affÀrsmodeller, nya vÀrdeskapande processer och ökad resurseffektivitet samt de kompetensnÀtverk och samarbeten de befinner sig i. Med detta underlag som bas skapas bilder av och analyserar ekologiska, sociala och ekonomiska hÄllbarhetsaspekter av framtida produktionssystem inte minst som stöd för förnyelseprocesserna. Baserat pÄ detta underlag undersöks och analyseras hur innovationspolicy i bred betydelse pÄverkar och kan stödja denna utveckling i Finland och Sverige. Avsikten Àr att ta fram policyrekommendationer för nödvÀndiga förÀndringar för att ytterligare stödja en övergÄng till produktion inom biobaserad cirkulÀr ekonomi.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2