Annons
Annons
Annons
Annons
© blotty dreamstime.com Elektronikproduktion | 27 januari 2015

Status quo hos Ericsson

Helårsförsäljningen för 2014 närmast tangerade den från 2013. Rörelseresultatet försämrades något.

Försäljningen för helåret 2014 uppgick till 228,0 (227,4) miljarder kronor och var därmed närmast oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med -2%. Rörelseresultatet blev 16,8 (17,8) miljarder kronor med en rörelsemarginal om 7,4% (7,8%). För det sista kvartalet 2014: Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 68,0 (67,0) miljarder, en ökning med 1% jämfört med samma kvartal föregående år och med 18% jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet ökade till SEK 6,3 miljarder, framförallt drivet av högre mjukvaruförsäljning och effektivitetsförbättringar. ”Vi fortsätter att proaktivt identifiera möjligheter till förbättrad effektivitet i bolaget. Kostnads- och effektivitetsprogrammet som presenterades på kapitalmarknadsdagen utvecklas enligt plan. Ambitionen är att uppnå besparingar om cirka SEK 9 miljarder med full effekt under 2017. Aktiviteterna för att avveckla modemverksamheten ingår i programmet och ligger före plan”, kommenterade vd Hans Vestberg. ”Bolaget visade för helåret 2014 en stabil försäljningsutveckling med en stark rörelsemarginal. En försäljningsnedgång i Nordamerika om -8% kompenserades av tillväxt i Mellanöstern, Europa och Asien.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1