Annons
Annons
© designersart dreamstime.com Embedded | 29 januari 2015

Data Respons fortsätter att öka

Data Respons avslutade 2014 med ett starkt fjärde kvartal. God lönsamhet och en rekordhög orderingång fick avsluta året.

Rörelseintäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 229 (229) miljoner norska kronor. EBITDA var 18,3 (18,4) miljoner norska kronor och EBIT uppgick till 17,4 (17,5) miljoner norska kronor. Det operativa kassaflödet uppgick till 24,0 (24,3) miljoner norska kronor. Orderingången för perioden uppgick till 350 (251) miljoner norska kronor. Rörelseintäkterna för 2014 var 849 (801) miljoner norska kronor, en ökning med 6%. EBITDA var 57,6 (50,4) miljoner norska kronor och rörelsevinsten var 54,5 (46,5) miljoner norska kronor. Orderingången för perioden uppgick till 945 (819) miljoner norska kronor. NOK 1,00 utdelning – Data Respons har fokuserat på kärnverksamheten samt att bli en mer kostnadseffektiv organisation, vilket har resulterat i förbättrad lönsamhet fem år i rad, säger vd Kenneth Ragnvaldsen. – Under de senaste åren har vårt främsta mål varit att fokusera på företagets viktigaste marknader, vilket har resulterat med en tillväxt om 6% under 2014. Under årets sista kvartal uppnådde bolaget en rekordhög orderingång och orderstock efter betydande kontrakt tecknades med kunder inom Medical, Maritime, Telecom och Industry, säger Ragnvaldsen.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1