Annons
Annons
Annons
Annons
© jultud dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 februari 2015

Medfield Diagnostics får EU-medel

Svenska medicinteknikföretaget Medfield Diagnostics har fått två ansökningar om EU-medel beviljade.

Båda ansökningarna är inom programmet Eurostars som vänder sig till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Totalt rör det sig om cirka 8,8 miljoner kronor för perioden 2015-2017. Det ena projektet som beviljats EU-medel syftar till att ytterligare optimera Strokefinder för användning i ambulans. Förutom en fortsatt industrialisering av dagens Strokefinder MD100 innebär detta till exempel att integrera MD100 mekaniskt, informationsmässigt och processmässigt i ambulanssjukvården. Projektet kommer att bedrivas i samarbete med en av Englands större ambulansorganisationer. Inom ramen för den andra ansökan har Medfield beviljats medel för att ytterligare utveckla Strokefinder i riktning mot ett bildgivande system. Projektet kommer även att innehålla vidareutveckling av Medfields datormodeller och simuleringsverktyg och bedrivs i samarbete med en av Medfields viktigaste underleverantörer. För båda projekten gäller att de formellt skall registreras och godkännas av Vinnova innan utbetalning av medel kan ske. – Det är naturligtvis mycket positivt och välkommet att Eurostars ställt sig så positivt till Strokefinders potential. Dessa medel, tillsammans med den pågående nyemissionen skapar mycket goda förutsättningar för Medfield att både etablera sig på marknaden med dagens produkt och samtidigt behålla försprånget teknik-mässigt, säger Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2