Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© /Fun General/2012/ Elektronikproduktion | 10 februari 2015

Canon lägger storbud på 23,6 miljarder kronor för Axis

Canon Inc har lämnat ett storbud på svenska nätverkskamerabolaget Axis. Totalt erbjuds nära 24 miljarder kronor.

Canon Inc.har i dag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axis att överlåta samtliga sina aktier i Axis till Canon. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 23,6 miljarder kronor och innebär en premie om. Acceptperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 3 mars 2015 och förväntas löpa till och med den 1 april 2015. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Canon blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Axis. "I sin utvärdering har Styrelsen, baserat på ett kort och medellångt finansiellt perspektiv, beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet. En majoritet av de oberoende styrelseledamöterna är dock av uppfattningen att Bolaget, baserat på sin solida kommersiella, teknologiska och kulturella plattform beskrivna ovan, med tillämpning av en strategi som även inkluderar förvärv, har en potential för en accelererad tillväxt vilken kan skapa ett större värde än Erbjudandet och därför vara av intresse för investerare med långsiktigt perspektiv." Canons styrelseordförande och verkställande direktör Fujio Mitarai säger, ”Vi är mycket glada över att välkomna Axis till Canon-koncernen. Genom marknadsledande innovation och en unik företagskultur har Axis drivit utvecklingen av marknaden för nätverksvideoövervakning. Canon avser tillföra de resurser som krävs för att Axis ska kunna förstärka sin position i denna snabbt utvecklande marknad.” ”Vi har en stark övertygelse om att samgåendet skapar en perfekt industriell och strukturell ”match” till ett väldigt bra pris för aktieägarna. Samgåendet med Canon ger vidare Axis väldigt goda förutsättningar för att fortsätta sin framgångsrika expansion från Lund, och tryggar på så vis Bolagets, dess anställdas och andra intressenters intresse framöver”, säger Martin Gren, Christer Brandberg och Olle Isberg (representerande de tre största aktieägarna i Axis).
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1