Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000 dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 februari 2015

Saab tappar på säljsidan men ökar resultatet

Det var blandade siffror som Saab presenterade i sin helårsrapport. Ökad konkurrens i kombination med längre beslutsprocesser påverkade orderingången för 2014.

Vid årets slut var orderstocken i linje med 2013. Ökad konkurrens, i kombination med att beslutsprocesserna inom branschen tenderar att bli allt längre, påverkade under 2014 orderingången negativt, särskilt inom affärsområdena Dynamics och Electronic Defence Systems. Orderingången 2014 uppgick till 22'602 miljoner kronor (49'809). Under 2013 mottogs utvecklingsbeställningar på 29,8 miljarder kronor för Gripen E. Försäljningsintäkterna 2014 uppgick till 23'527 miljoner kronor (23'750) med en organisk försäljningsnedgång på -3 procent. En lägre aktivitetsnivå noterades huvudsakligen inom Dynamics där marknadsläget varit utmanande de senaste åren. Detta kompenserades av tillväxt inom Security and Defence Solutions, delvis till följd av förvärvet av Saab Kockums. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 1'659 miljoner kronor (1'345) med en rörelsemarginal på 7,1 procent (5,7). Det operationella kassaflödet 2014 uppgick till -1'197 miljoner kronor (-639) till följd av tidsmässiga skillnader i leveranser och milstolpebetalningar, skriver företaget. Under det fjärde kvartalet uppgick det operationella kassaflödet till 753 miljoner kronor (548). – 2014 innebar både utmaningar och betydande framgångar för Saab. Det var ett år då bolaget fortsatte att bygga för framtiden. Tack vare en långsiktig strategi och fokus på effektivitet, är bolaget väl positionerat. Försvarsanslagen, som under ett par år minskat i USA och Västeuropa, förväntas öka de kommande åren. Samtidigt bedöms vändningen ske långsamt och inte ha någon effekt på Saab på kort sikt, kommentar vd Håkan Buskhes
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1