Annons
Annons
Annons
Annons
© albert lozano dreamstime.com Analys | 11 februari 2015

Sveriges Ingenjörer: Kortsiktiga företag kväver idéer

Var sjätte ingenjör bär på en idé som skulle kunna leda till en kommersiell produkt eller tjänst och skapa nya jobb. Men på mer än hälften av företagen följs arbetet med innovationer inte upp – tid, resurser och innovationsledning saknas, det skriver Sveriges Ingenjörer idag.

Siffrorna kommer från den nyslääpta rapporten ”Ge idéer kraft”. – Vi ser oroande tecken på att många företag nedprioriterar förnyelse och utveckling, alltför få jobbar aktivt med att öka innovationskraften. För att säkra jobben och tillväxten i Sverige behövs påfyllning av nya idéer, produkter och företag, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer. När Sveriges Ingenjörer frågade sina medlemmar uppgav var sjätte ingenjör (17 procent) att de hade en idé som skulle kunna leda till en kommersiell produkt eller tjänst. Men trots att innovation är en central del i ingenjörernas arbete får nära hälften (44 procent) inte tid för idéutveckling och 57 procent uppgav att innovationsarbetet inte följs upp i företaget. Ännu fler (61 procent) efterfrågade en ansvarig eller funktion för innovationsarbetet. – Det finns alltså massor av idéer och innovationer som inte tas tillvara. Men för att innovationsarbetet inte ska trängas ut av kortsiktiga prioriteringar krävs ett medvetet och systematiskt arbetssätt som underlättar idéernas väg till marknaden, säger Peter Larsson. Sveriges Ingenjörer uppmanar därför svenska företag bland annat: - Redovisa innovationsarbetet för ägarna i årsredovisningen som investeringar i förnyelse - Tillsätt innovationsledare med mandat, resurser och ledningens uppdrag att föra nya idéer till innovation - Låt medarbetarna få tid till innovation inom ramen för ordinarie tjänst - Belöna särskilt framstående innovatörer generöst – det skapar ett gott idéklimat som gynnar både individen och företaget
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2