Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© baloncici dreamstime.com Elektronikproduktion | 12 februari 2015

Nanofabrik i Lund kan bli verklighet

En produktionsanläggning för pilotprodukter inom nanoteknik kan komma att byggas i Science Village i Lund, skriver Lunds universitet idag.

Den nya anläggningen skulle bli granne med ESS och Max IV. Vinnova och Region Skåne finansierar en förstudie av projektet som initierats av Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet. Infrastrukturen, som fått namnet Nanova, är tänkt att vända sig till företag och forskare i hela Sverige som vill utveckla pilotprodukter och produkter med industristandard utan att själva behöva investera i dyr utrustning. Upprinnelsen är den framgångsrika forskning inom nanotrådar vid Lunds universitet som bland annat resulterat i nanoteknik-företagen Glo AB och Sol Voltaics AB. Dock var Glo tvungen att flytta till Silicon Valley för få igång storskalig serieproduktion. – Med Nanova vill vi skapa förutsättningarna för att nya företag skall kunna utvecklas från R&D-fas till full produktion, utan att man skall behöva lämna Sverige, säger Lars Samuelson, professor i nanofysik vid Lunds universitet. Han ser flera affärsmöjligheter för nanotrådar. Utöver Glos lysdioder och Sol Voltaics solceller finns enligt Lars Samuelson potential för nya företag inriktade mot tillämpningar inom bland annat elektronik, UV-lysdioder och biomedicin. Förstudien ska resultera i en uppskattning av investeringsbehov och marknadspotential samt förslag till affärsmodell. Målet är att bli internationellt konkurrenskraftig och finansiellt självförsörjande. Yvonne Mårtensson, som fram till årsskiftet var vd för CellaVision AB i Lund, leder sedan 1 februari arbetet med förstudien. Medlen från Vinnova och Region Skåne ligger på 2,2 miljoner kronor och bekostar förstudien samt vissa satsningar i uppstartsfasen. Därutöver bidrar Medicon Village och näringslivet med personella resurser och på andra sätt.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1