Annons
Annons
Annons
Annons
© daimy dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 februari 2015

Smarteq gör bästa årsresultatet hittills

Antennföretaget Smarteq vände förlust till vinst under 2014.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 86,1 (54,5) miljoner kronor, en ökning med 58 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens resultat uppgick till 5,2 (-7,9) miljoner kronor en resultatförbättring med 13,1 miljoner jämfört med motsvarande period 2013. För det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 23,5 (16,6) miljoner, en ökning med 41 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013. Kvartalets resultat uppgick till 1,9 (-0,8) miljoner kronor en resultatförbättring med 2,7 miljoner jämfört med motsvarande kvartal 2013. "Helåret 2014 visar på en årsvinst om 5 MSEK och Smarteq gör därmed sitt bästa resultat någonsin. De åtgärder som genomförts under föregående år har medfört att Smarteq idag har en skalbarhet, ett starkt engagerat team och kontroll över kostnadsmassan", kommenterar vd Johan Hårdén. Han fortsätter: "I december meddelade Volvo Lastvagnar att man avslutar samarbetet gällande den nya multifunktionsantenn för FH-serien och Renault Trucks nya lastvagn. Volvo Lastvagnar har valt en ny sourcing-strategi, där man valt en mer standardiserad lösning jämfört med den skräddarsydda multifunktionsantennen som Smarteq utvecklat för Volvo. Under 2015 utgör leveranserna till Volvo fortfarande en betydande del av Smarteqs omsättning. Kontraktet avseende Smarteqs affärer med övriga delar av Volvo såsom Volvo Bussar och Volvo CE påverkas inte av utfasningen. Smarteq kommer under 2015 fullfölja kontrakterade leveranser till Volvo Lastvagnar avseende multifunktionsantennen. Med vetskapen om att leveranserna till Volvo fortsätter under 2015 med bibehållen finansieringslösning är det min bedömning att vi har en bra finansiell ställning inför framtiden. Vi har en aggressiv plan för att öka den organiska tillväxten och vi ser goda möjligheter att med vår flexibla organisation och låga kostnadsmassa ställa om bolaget ytterligare utifrån de förändrade förutsättningarna."
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1