© designersart dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 februari 2015

Bra år av Scanfil

Omsättningen ökade till 214,5 miljoner euro, upp från 118,5 miljoner euro under 2013. det är en ökning med 13,8 procent.

Finska EMS:aren och systemleverantören Scanfil hade ett bra år. Rörelseresultatet låg på 16,2 miljoner euro (11,8 miljoner euro) eller 7,6 procent av omsättningen. Verksamhetens resultat blev 12,3 miljoner euro (8.2). För året räknar Scanfil med att öka omsättningen med 2-8 procent. Mer omsättning väntas under andra halvan av året medan företaget tror att omsättningen för den första halvan kommer att minska något, speciellt under Q2. Petteri Jokitalo, vd för Scanfil plc säger: "Vi har utvecklats starkt under 2014. Våra medarbetar-nöjdhet, vår förmåga att upprätthålla hög kvalitet och kundtillfredsställelse förbättras. Förvärvet av anläggningen i Hamburg har gjort det möjligt för oss att utöka vår kundbas och få ett starkt fotfäste på den strategiskt viktiga tyska marknaden. Vi har systematiskt utökat vår kundbas för att täcka nya branscher. För närvarande är våra kunder verksamma främst inom följande sektorer: energi och automation, medicinteknik, mätlösningar, miljö- och kommunikation samt produkter och system relaterade till urbanisering. En diversifierad kundbas inom intressanta områden ger oss ett stort antal tillväxtmöjligheter.”
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2