Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© confidential info dreamstime.com Komponenter | 27 februari 2015

Impact Coatings frustrerade över brist på avslut

Det får beskrivs som ett år då beläggningsföetaget Impact Coatings befunnit sig i startgroparna med en hel del förändringsarbete. Samtidigt lossnade inte försäljningen helt ut.

Sammantaget ökade rörelseintäkterna till strax över 8 miljoner, upp från 5,6 miljoner för 2013. Rörelseresultatet landade på -20 miljoner, en förbättring från nära -29. ”Verksamheterna organiserades under året i divisioner inom Bolaget. Till ny verkställande direktör för Bolaget utsågs bolagets CFO Claes Pettersson. Avsikten är att bolagisera de operativa verksamhetsgrenarna i två helägda dotterbolag under 2015. Den gjorda omorganisationen och omfördelningen av ansvar effektiviserade och förbättrade Bolagets arbete samtidigt som marknadsbearbetningen förfinades och anpassades ytterligare till respektive marknadskrav”, skriver bolaget. Inom det elektriska segmentet skriver bolaget: ”Marknadsutvecklingen inom divisionen IC Maxphase, med bränsleceller och elektriska kontakter, följde plan och våra positioner flyttades fram på marknaden. Kundernas produktion av bränsleceller i bilar kommer i huvudsak att starta från 2017 och eventuella kontrakt kommer tidigast 2015. Några större affärsavslut har heller inte landats under året.” Samtidigt ger man också uttryck för en viss frustration: ”Trots ett intensivt marknads- och försäljningsarbete har affärsavsluten uteblivit under året. En situation som inte är tillfredsställande och mycket frustrerande eftersom flera potentiella kunder verifierat våra produkter och endast väntar på att få tillräckliga egna produktionsvolymer för att vilja investera. De uteblivna affärsavsluten riskerar att påverka Bolagets fortsatta utveckling.”
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1