Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ermess dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 mars 2015

Swerea med i projekt ”Factories of the future”

”Factories of the future” är ett europeiskt forskningsprogram för ökad konkurrenskraft inom europeisk tillverkningsindustri.
Mellan 2014 och 2020 satsar EU 10 miljarder kronor i olika projekt i programmet. Swerea IVF deltar i ”FoF-Impact”, ett nystartat projekt för att effektivare och snabbare få ut resultaten till europeisk industri.

Det nystartade projektet FoF-Impact arbetar med att snabba upp och effektivisera användning av resultat från alla de 180 forsknings- och innovationsprojekt som startat sedan 2010 inom ramen för Factories of the Future. FoF-Impact ska göra det enklare för olika typer av aktörer att hitta intressanta forskningsresultat. Aktörer kan vara industriföretag, underleverantörer, institut och potentiella investerare i Europa.

Swerea IVF kommer att arbeta med att ta fram verktyg och riktlinjer för tekniköverföring och idébyten och identifiera investeringar i rätt teknik.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-26 15:08 V9.5.0-2