Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ermess dreamstime.com Elektronikproduktion | 04 mars 2015

Swerea med i projekt ”Factories of the future”

”Factories of the future” är ett europeiskt forskningsprogram för ökad konkurrenskraft inom europeisk tillverkningsindustri.

Mellan 2014 och 2020 satsar EU 10 miljarder kronor i olika projekt i programmet. Swerea IVF deltar i ”FoF-Impact”, ett nystartat projekt för att effektivare och snabbare få ut resultaten till europeisk industri. Det nystartade projektet FoF-Impact arbetar med att snabba upp och effektivisera användning av resultat från alla de 180 forsknings- och innovationsprojekt som startat sedan 2010 inom ramen för Factories of the Future. FoF-Impact ska göra det enklare för olika typer av aktörer att hitta intressanta forskningsresultat. Aktörer kan vara industriföretag, underleverantörer, institut och potentiella investerare i Europa. Swerea IVF kommer att arbeta med att ta fram verktyg och riktlinjer för tekniköverföring och idébyten och identifiera investeringar i rätt teknik.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-11 16:34 V14.7.10-1