Annons
Annons
© dr911 dreamstime.com Elektronikproduktion | 06 mars 2015

Sandvik stänger fler fabriker

Sandvik fortsätter på den inslagna vägen med att reducera antalet produktionsenheter och gör samtidigt en ytterligare anpassning av kostnadsbasen.

Den första fasen, som inleddes under fjärde kvartalet 2013, utvecklas enligt plan och omfattar stängning av 11 enheter (varav fem hade lagts ned vid utgången av 2014). Nu påbörjar Sandvik den andra fasen med nedläggning av tio enheter, företrädesvis i Europa. Dessutom genomför Sandvik ytterligare åtgärder för att anpassa kostnadsbasen till rådande efterfrågan samt gör en nedskrivning av projekt inom Mining Systems. Sammantaget beräknas totala årliga besparingar från åtgärderna uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor i årstakt vid slutet av 2016, till en kostnad av 1,9 miljarder kronor som kommer att belasta första kvartalet 2015. Det är inom tre områden som förändringar nu sker. För Sandvik Machining Solutions är nedläggningarna av produktionsenheterna och nedskärningarna viktiga steg för att hantera den rådande överkapaciteten samt minska produktionskostnaderna, skriver bolaget. Sandvik Mining kommer att justera försörjningskedjan för att förbättra kostnadsstrukturen. Planen innefattar nedläggning av enheter och nedskärningar, inklusive avveckling och överföring av verksamhet till andra enheter. Sandvik Materials Technology kommer också att se neddragningar för att hantera den rådande överkapaciteten samt minska produktionskostnaderna.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1