© studio 37 dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 mars 2015

Bosch vill ta batteriet till nästa steg

Forskningsavdelningen på Bosch arbetar med efterföljarna till litium-jon batterierna, exempelvis batterier som bygger på litium-svavel teknologi med potential för ännu högre energidensitet och kapacitet.

Bosch uppskattar att litium-svavel batteriet är redo för serieproduktion tidigast i mitten av nästa årtionde. Det finns flera sätt att höja batteriernas kapacitet, exempelvis spelar materialvalet för anoden och katoden stor roll för battericellens kemi. De flesta av dagens katoder består av antingen nickel-kobolt-mangan (NCM) eller nickel-kobolt-aluminium (NCA), medan anoderna görs av grafit, mjukt eller hårt kol alternativt kiselkol. Högspänningselektrolyter kan öka batterikapacitet ytterligare och höjer spänningen inom cellen från 4,5 till 5 volt. Den tekniska utmaningen ligger i att garantera säkerhet och lång livslängd samtidigt som förmågan förbättras. När det kommer till högpresterande batterier så fokuserar Bosch på att utveckla övervakning och styrning av såväl de individuella cellerna som av systemet i stort. Utmaningen är att styra ett högspänningsbatteri på ett säkert vis; upp till tio mikrokontroller styr energiflödet i cellerna via ett CAN bussystem. Sofistikerad batteristyrning kan förhöja en bils räckvidd med upp till tio procent – utan att cellkemin behöver ändras, skriver Bosch.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2