Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© flynt dreamstime.com Elektronikproduktion | 12 mars 2015

Orderingången för elektronikindustrins leverantörer sjunker

Ordertillväxten är dämpad för teknikindustrin i Sverige under första kvartalet. Den svagare ordertillväxten visar att efterfrågan på investeringsvaror internationellt är fortsatt låg, skriver Teknikföretagen.

Kapacitetsutnyttjandet och efterfrågan på arbetskraft ligger i stort sett kvar på samma låga nivåer som tidigare. – Teknikföretagens barometer visar att året ordermässigt börjat svagare jämfört med utvecklingen i slutet av fjolåret. Att företagen rapporterar ett närmast oförändrat lågt utnyttjande av produktionskapaciteten och en låg efterfrågan på personal, indikerar att vi ännu inte har något lyft i konjunkturen, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Ett anmärkningsvärt resultat är att det inte är ett enda bland de större företagen (företag med fler än 500 anställda) som rapporterar någon brist på yrkesarbetare alls. Inom den elektrotekniska industrin rapporteras överlag försämringar av orderläget, står att läsa i rapporten. Orderingången för instrumentindustrin minskar i hög grad. Detta efter en relativt stark utveckling under andra halvåret i fjol. Hemmaorder fortsätter däremot öka för tillverkare av elmaskiner, men rapporteras vara i det närmaste oförändrade på export. En tidigare mycket positiv bedömning av orderstocken anses nu som normal för andra kvartalet i rad. Efter ett starkt avslut i fjol för leverantörer till elektro- och teleindustri ökar exportorder i lägre takt samtidigt som hemmaorder minskar något. © Graf: Teknikföretagen
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1