Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© RS Components Elektronikproduktion | 16 mars 2015

RS hjälper Warwick Universitys bygga Nano-satelliter

Distributören RS Components hjälper studenter vid Warwick University med ett rymdprojekt genom att sponsra utvecklingen av nanosatelliter.

Bakom satsningen ligger ett bilateralt avtal mellan tyska Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) och svenska Rymdstyrelsen. Satellitgruppen på Warwick University – Warwick University Satellite Team, WUSAT – blev under 2013 utvalda till att få skicka med nyttolast i raketen inom ramen för detta program. De har sedan dess arbetat med en CubeSat-kod som kallas WUSAT 2. Den kubformade nanosatelliten är 0,1 meter bred och har en massa på mindre än 1,33 kilo. WUSAT 2 kommer att skickas upp med REXUS-raketen från Sverige den 17 mars. En ljusspektrometer kommer då att skjutas upp till en högsta höjd om 100 kilometer och får sedan falla fritt tillbaka till jorden. Tanken är att den skall övervaka och spela in olika ämnens ljusfrekvenser så att man kan skapa en densitetskarta över ämnen på olika höjd. RS Components har stött missionen genom att skänka produkter och utrustning som behövts vid utvecklingen av WUSAT 2, exempelvis radiomodulerna Easy samt elektriska komponenter som använts för prototypframtagning, för testning och för att bygga kretskort och kommunikationssystem för WUSAT 2. – Detta är det nionde verksamhetsåret för vår satellitgrupp. Vi började utan att ha någon som helst kunskap om satellitteknik och utan att ens ha något laboratorium att jobba i. Men genom envist kämpande har vi lyckats hålla gruppen igång under sex år med konstruktionen av det elektriska elsystemet för ESAs månsatellit, ESMO, och nu har vi under tre år byggt och konstruerat egna satelliter, säger Dr. William E. Crofts, Director of Warwick Satellite Programme på Warwick University.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2