Annons
Annons
© jakub krechowicz dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 mars 2015

Anoto får in nya pengar

Anoto Group AB har genom en nyemission tillfört bolaget 34 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Pengarna ska användas till att stärka rörelsekapitalet. "För att genomföra placeringen har styrelsen i Anoto, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 2 januari 2015, beslutat om en riktad nyemission om 79 625 292 nya aktier. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att säkerställa kapitalet på kort tid", skrev bolaget om skälen bakom beslutet.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2