Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© blotty dreamstime.com Analys | 30 mars 2015

SI: 'Vår bedömning är att det skett en vändning'

– Vår bedömning är att det skett en vändning och att de företag som verkar i konkurrens på den internationella marknaden nu ser ljuset i tunneln, säger Staffan Bjurulf, samhällsekonomisk utredare på Sveriges Ingenjörer.

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer, SI, beskriver i konjunkturrapporten att läget ser ljusare ut än på länge för svenska företag. Det ekonomiska läget har förbättrats sedan i höstas och kommer att stärkas ytterligare det närmaste halvåret, skriver SI. Sveriges Ingenjörer har frågat sina lokala representanter på 665 industri- och tjänsteföretag. Totalt anser 83 procent att ekonomin på deras företag är god eller tillfredsställande, att jämföra med 78 procent i september. Framtidstron i både industri- och tjänstesektorn är fortsatt positiv för det närmaste halvåret. 92 procent inom industrin bedömer att ekonomin kommer vara oförändrad eller bättre, inom tjänstesektorn hela 95 procent. Bra investeringsläge En jämförelse mellan direktinvesteringar i Sverige och svenska företags investeringar utomlands visar på ett positivt netto 2014 för första gången på sex år. Direktinvesteringsflödet är det högsta sedan 2008 och ligger på 115 miljarder kronor för de tre första kvartalen 2014 med ett positivt netto på drygt 6 miljarder. De största direktinvesteringsländerna är Tyskland, Nederländerna och Finland. De största investeringsområdena är teknologi samt högteknologisk och kunskapsintensiv produktion. Nettoutflödet för perioden 2009-2013 låg på 742 miljarder kronor. IT-sektorn - nedåt men visst framtidshopp För IT-sektorn har konjunkturen inte förbättrats under perioden januari till september. 68 procent av de förtroendevalda bedömer att konjunkturen var god eller tillfredsställande i september till samma nivå i januari. Här har också stora varsel skett inom Sony Mobile och Ericsson. Men allt är inte mörker, beskriver SI. För framtiden finns det potential då Sverige ligger på tredje plats i världen när det gäller användningen av IT inom näringslivet. Näringsdepartementet har beslutat om en bredbandsstrategi för Sverige som innebär att ambitionen är att år 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. För att förverkliga strategin krävs investeringar de kommande åren på cirka 50 miljarder kronor visar en rapport från 2014. Detta innebär också potential för ökat IT-användande och ökad kunskap. Branschen satsar på rekryteringsinsatser då ett mål är att ytterligare 40'000 personer ska anställas fram till 2020. Samtidigt bidrar den snabba utvecklingen till att produktion med lägre kunskapsinnehåll kommer att slås ut i Sverige.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2