Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© gingergirl dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 april 2015

Infinera budar på Transmode

Svenska Transmode, som arbetar med optiska nätlösningar, har fått ett bud på bolaget från Infinera. Nu rekommenderar styrelsen att budet ska accepteras.

Infinera, med säte i Delaware, USA, har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode att överlåta samtliga aktier i Transmode till Infinera. Erbjudandet motsvarar cirka 3020 miljoner kronor. Acceptperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 26 juni 2015 till och med den 17 juli 2015. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Infinera blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Transmode. Pod, den största aktieägaren i Transmode som innehar cirka 33 procent av aktierna i Transmode, har ingått ett åtagande gentemot Infinera att acceptera erbjudandet. Styrelsen rekommenderar också att budet ska accepteras: ”Det är Styrelsens uppfattning att Transmode har en väl definierad och genomförbar strategi framöver, dock ser Styrelsen positivt på ett samgående mellan Transmode och Infinera och anser att ett sådant samgående är strategiskt intressant. Därutöver möjliggör vederlaget i form av aktier för Bolagets aktieägare att ta del av den kombinerade accelererade tillväxten och synergierna. Samgåendet mellan Infinera och Transmode skapar en av de ledande globala leverantörerna av optiska nätlösningar, innefattande Longhaul- och Metroapplikationer. Den gemensamma globala försäljningsorganisationen utökar täckningen av marknaden samt öppnar upp för en stor del av den växande marknaden för optiska nätlösningar, vilket genererar nya tillväxtmöjligheter. Vidare kan en bredare och förbättrad produktportfölj skapas genom att kombinera expertis från Bolaget och Infinera inom OTN, Ethernet och optiska teknologier. Infineras och Transmodes kombinerade verksamhet kommer vara väl positionerad för att möta de utmaningar som uppkommer i samband med att en aktör växer inom industrin för nätverksutrustning, inklusive krav på investeringar i nya marknader och produkter.” En viktig fråga har också varit framtiden för Transmode det fallet: ”Det anges vidare att Infinera på kort sikt inte har för avsikt att genomföra några väsentliga förändringar avseende Transmodes anställda eller Transmodes befintliga organisation och verksamhet, innefattande anställningsvillkor och de platser där Transmode bedriver sin verksamhet. Bolagens respektive ingenjörsstruktur förväntas förbli väsentligen intakt.”
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2