Annons
Annons
© pavelgr dreamstime.com Teknik | 09 april 2015

Dålig infrastruktur sänker industrin

"Offentliga investeringar i bostäder och övrig infrastruktur har under en längre tid understigit behoven. För industrin riskeras konkurrenskraften", det skriver idag Industrins ekonomiska råd, som jobbar på uppdrag av fack och arbetsgivare i industrin.

Förutsättningarna för att lokalisera och bedriva industriell verksamhet i Sverige påverkas negativt. Det behövs starkare finanspolitiska drivkrafter till både nyinvesteringar och underhåll av befintlig infrastruktur. Det framhåller Industrins Ekonomiska Råd (IER) i sin nya rapport. • När nu saldomålet ska utredas vore det konstruktivt att undersöka för- och nackdelar med en så kallad gyllene regel för de offentliga finanserna – det kan vara bättre att relatera saldomålet till det totala sparandet och inte enbart till det finansiella sparandet. Vidare krävs bättre utformning och användande av samhällsekonomiska kalkyler för infrastruktursatsningar. • Industrins konkurrenskraft skulle även gynnas av om arbetet med att bygga färre men starkare regioner fullföljdes. Det är inte enbart en fråga om hur välfärden organiseras, utan den regionala tillväxtlogiken behöver vara i fokus som möjliggör ett bättre samspel mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi. Sannolikt stärker en regionalisering även förutsättningarna för infrastruktursatsningar. • Även om sysselsättningen i industrin har minskat, är industrins andel av förädlingsvärdet fortsatt högt, särskilt om bidraget från tjänstesektorerna räknas in. De affärsnära tjänsterna har en speciellt strategisk betydelse för industrins konkurrenskraft och det är viktigt att de fortsätter att utvecklas. Integrationen mellan industri och tjänster fortskrider, och det är dags att avskaffa distinktionen mellan industri och tjänster och istället kalla alla dessa industri- och tjänstenäringar för industri. Sveriges avindustrialisering är en myt. Däremot är trenden i industriproduktionen illavarslande och huruvida den bottnar i strukturella orsaker behöver analyseras djupare. • Förutom infrastruktur är tillgången till den globala arbetsmarknaden viktig för att upprätthålla och stärka konkurrenskraften, liksom flexibiliteten i organisationerna inklusive utlokalisering av verksamhet, lönebildningen med den nuvarande förhandlingsordningen, samt en bättre användning av invandrares kapacitet. Forskning visar att en djärv internationalisering av produktionen också bidrar till bättre sysselsättning och produktivitet i Sverige.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2