Annons
Annons
Annons
Annons
© marcin kempski dreamstime.com Elektronikproduktion | 21 april 2015

Första kvartalet infriade inte förväntningarna

"Allt fler tror på en konjunkturförbättring, men första kvartalet infriande inte förväntningarna", skriver Svensk Industriförening, Sinf, i Underleverantörsbarometern.

Marknadsutveckling har varit svagare än väntat i början på 2015, men fler än hälften av företagen bedömer att vi är på väg ur en lågkonjunktur eller på väg in i en högkonjunktur. Andelen företag som förväntar en ökad orderingång under innevarande kvartal har ökat till 58 procent. – Underleverantörsindustrin är utvecklingsbenägen, men precis som alla andra branscher behövs en vägvisare. I det här fallet visar regeringens budgetlöfte om satsningar på industrin att man dels inser vikten av export, dels ser potentialen. Samtidigt får ett sådant löfte folk i branschen att hoppas på att investeringarna görs på rätt sätt och inte stannar vid ritbordet, säger Anders Ekdahl. För flera företag är ökad automation nyckeln till ökad export. Hälften av de tillfrågade företagen i Underleverantörsbarometern avser att investera i automation under 2015-2016. 68 procent anger att det utveckar företaget positivt. Skälen för ökad automation är ökad konkurrenskraft och bättre arbetsmiljö. – Allt fler investerar i automation och färre anställer. Det är en kombination av krav på ökad internationell konkurrenskraft, brist på utbildad arbetskraft och höjda arbetsgivaravgifter för unga. Vi behöver tydliga besked från regeringen som klargör hur satsningen på industrin ska göras. Budgetlöftet om exportsatsningar är ett steg i rätt riktning, men löftet ställer även krav på att Sverige snart kan presentera fler exporterande företag inom industrin, säger Anders Ekdahl, vd Sinf. Nyckeltal - Knappt hälften av underleverantörerna (48 procent) har ökat sin omsättning jämfört med 51 procent föregående kvartal. - 58 procent av företagarna bedömer att orderingången ökar under andra kvartalet 2015 vilket kan jämföras med 43 procent inför det första kvartalet 2015 - Andelen underleverantörer som säger sig vilja öka sin personalstyrka under första kvartalet minskar från 22 procent till 18 procent. - 40 procent av företagen fortsätter att se tillgången till utbildad arbetskraft som ett problem.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1