Annons
Annons
Annons
Annons
© michal mrozek dreamstime.com Elektronikproduktion | 21 april 2015

Husqvarna - bra start på året

Husqvarna startade året starkt med ett resultat som ökade 22 procent.

Koncernens rörelseresultat ökade med 22 procent till 1'112 miljoner kronor (908). - Nettoomsättningen ökade med 13% till 10'928 Mkr (9 685). Justerat för valutakurseffekter minskade nettoomsättningen med -3%. - Tillväxt för Husqvarna, Gardena och Construction, medan Consumer Brands minskade väsentligt. Rörelseresultatet ökade med 22% till 1'112 Mkr (908).
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2