Annons
Annons
Annons
Annons
© spfotocz dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 april 2015

Ericsson: - Rörelseresultatet sjönk 19 procent

Ericsson förbättrade nettoomsättningen men resultatet för det första kvartalet innebar en försämring mot samma period förra året.

Telekomjätten Ericsson presenterade idag sitt första kvartal. Försäljningen ökade med 13 procent till 53,5 miljarder kronor(47,5). Samtidigt sjönk rörelseresultatet med 19 procent till 2,1 miljarder kronor (2,6). Vd Hans Vestberg kommenterar: ”Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregå- ende år, framförallt drivet av lägre lönsamhet i segment Networks på grund av ovan angivna förändringar i affärsmix samt ökade rörelseomkostnader. Detta motverkades delvis av kraftigt förbättrat rörelseresultat i segment Global Services, vilket framförallt drevs av förbättringar inom Network Rollout. Kvartalet påverkades inte av några förluster från modemverksamheten. Den underliggande marginalen, exklusive omstruktureringskostnader och förluster i valutasäkringar, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoeffekten av valutakursför- ändringarna bidrog positivt till rörelseresultatet, inkluderat för gjorda transaktioner och den risk dessa medför samt för de negativa effekterna av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar.” © Bild: Ericsson
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2