Annons
Annons
Annons
Annons
© saab Elektronikproduktion | 24 april 2015

Saab: Året började som väntat med hänsyn till markanden

"Givet den utmanande marknaden har Saab börjat året som förväntat", skriver bolaget idag i sin kvartalsrapport.

Orderingången under kvartalet uppgick till 4'800 miljoner kronor (4'078). Ökningen kan främst hänföras till att affärsområdet Electronic Defence Systems fått en stor följdorder på missilskyddssystem från den indiska försvarsmakten. Dessutom har viktiga beställningar inom flygledar- och undervattenssystem erhållits. Försäljningsintäkterna landade på 5'389 miljoner kronor (5'280). Marknaden fortfarande utmanande, beskriver Saab: "Marknaden karakteriseras dock fortfarande av utmanande förhållanden där kundernas beställningar skjuts på framtiden av bland annat ekonomiska skäl. Under det första kvartalet har vi även sett att politiska ställningstaganden påverkat i negativ riktning. Detta har sammantaget ökat marknadsrisken och vi förväntar oss att den ökade risken kvarstår under kommande kvartal." Rörelseresultatet uppgick till 210 (270) miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,9 procent (5,1). Det är främst en förändrad produkt- och projektmix samt kostnader för utveckling relaterad till T-X-programmet, där Saab samarbetar med Boeing, som lett till lägre rörelsemarginal under kvartalet. Periodens resultat uppgick till 90 (176) miljoner kronor, där valutakursförändringar påverkade finansnettot negativt med 63 miljoner.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2