Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© andrzej thiel dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 april 2015

Rekordnivåer hos HMS

HMS ökade inom både omsättningen och rörelseresultatet när det första kvartalet nu summeras.

Första kvartalets omsättning ökade med 22 % till 170 Mkr (139) vilket i lokala valutor motsvarar en ökning med 10 % Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr (22) motsvarande en rörelsemarginal på 19 % (16) Orderingången under första kvartalet uppgick till 174 Mkr (148) "Den positiva utvecklingen från senare delen av 2014 har fortsatt under årets första kvartal. Inom våra marknadssegment ser vi en något förbättrad aktivitetsnivå tillsammans med ett stort intresse för vår teknologi inom trenden ”Industrial Internet of Things” (IIoT). Kronförsvagningen, framför allt mot den amerikanska valutan, ger en positiv effekt men även justerat för valutaeffekter kan vi konstatera en tvåsiffrig procentuell tillväxt. Det är glädjande att vi för detta kvartal kan redovisa en omsättning på 170 Mkr och en orderingång på 174 Mkr, båda nya rekordnivåer för HMS", skriver bolaget.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1