Annons
Annons
Annons
Annons
© wizzyfx dreamstime.com Elektronikproduktion | 28 april 2015

Smartare elektroniksystem: 9 kompetensnav beviljas i Sverige

I den senaste utlysningen om forsknings- och innovationsprojekt, inkom totalt 44 ansökningar som tillsammans sökt bidrag på 86,9 MSEK. Dessutom inkom 13 ansökningar om så kallade innovationsnav.

"Det är glädjande att kunna konstatera att vi fyller ett tydligt behov i innovations-Sverige. Våra två utlysningar i mars fick stor respons", skriver Smartare Elektroniksystem i en pressrelease. I den senaste utlysningen om forsknings- och innovationsprojekt, inkom totalt 44 ansökningar som tillsammans sökt bidrag på 86,9 miljoner kronor. Det överstiger vida de 24 miljoner kronor som fanns att söka totalt. Beslut om vilka ansökningar som beviljas av VINNOVA meddelas senast 3 juni. Till utlysningen om Kompetensnav kom det totalt 13 ansökningar och 9 av dessa har nu beviljats, inom följande områden: Printed Electronics Arena – Kompetensnav för tryckt elektronik Koordinator: Acreo Swedish ICT, Norrköping Kompetensnav Fotonik Koordinator: Ekonomiska föreningen photonicsweden. Kompetensnav MikroNanaoElektronik Koordinator: Mittuniversitetet Kompetensnav Inbyggda System Koordinator: Luleå Tekniska Universitet Kompetensnav Byggsätt – Cross Connect Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan Kompetensnav Kraftelektronik Koordinator: Acreo Swedish ICT AB Kompetensnav Tillförlitlig elektronikhårdvara Koordinator: Swerea IVF Sekundära kompetensnav: Kompetensnav inbyggda sensorsystem för hälsa Koordinator: Mälardalens Högskola Mälardalens Högskola projektansökan beviljas för att primärt genomföra de beskrivna aktiviteterna i nära samarbete med LTU. LTU får status som nationellt Kompetensnav för inbyggda system. Kompetensnav med fokus på integrerade kretsar och system Koordinator: Linköpings Universitet Linköpings Universitet projektansökan beviljas för att primärt genomföra de beskrivna aktiviteterna i nära samarbete med Mittuniversitetet (Avdelningen för Elektronikkonstruktion) som beviljas Kompetensnav inom MikroNanoElektronik. Syftet med kompetensnaven är att skapa nationell samordning för att göra det enklare att hitta kompetens inom dessa spets- och insatsområden och därmed underlätta problemlösning och samarbeten. Kompetensnaven har till uppgift att förutom att ha egen kunskap, också veta vilka andra som har spetskunskap inom området och skapa samverkan – att vara just ett nav.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1