Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© michal kowalski dreamstime.com Elektronikproduktion | 28 april 2015

Hanza: 'Koncernens resultat är ännu inte tillfredsställande'

Nettoomsättningen uppgick till 266,0 miljoner kronor jämfört med fjärde kvartalet 2014 (237,8), och en ökning jämfört med motsvarande period föregående år (250,5).

Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till -2,7 miljoner kronor (5,4) och koncernens rörelseresultat uppgick till -4,6 miljoner kronor (0,2). Resultat efter skatt uppgick till -7,6 miljoner kronor (-4,0). Erik Stenfors, vd Hanza, kommenterar rapporten: ”Koncernens resultat är ännu inte tillfredsställande. Vidtagna effektiviseringsåtgärder påverkade kvartalet positivt, samtidigt som kostnader för fabrikssammanslagningar påverkade negativt. Sammanlagt förbättrades dock koncernens rörelseresultat med drygt 8 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal. Vi ser en fortsatt resultatförbättring under andra kvartalet och kommer att vidta ytterligare åtgärder för att öka lönsamheten” ”Vi har i de senaste delårsrapporterna rapporterat att bolaget behöver finansiell förstärkning för den fortsatta utvecklingen och styrelsen arbetar aktivt med en kapitalisering”.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1