Annons
Annons
Annons
Annons
© KTH Elektronikproduktion | 11 maj 2015

Neosense Technologies ska rädda för tidigt föddas liv

Svenska Neosense Technologies har utvecklat ny teknik sprunget ur forskning på KTH. Förhoppningsvis kan detta hjälpa till att rädda för tidigt födda barn.

Idag dör 30-40 procent av de barn som föds i vecka 22 till 29. De som överlever får inte sällan bestående organ- och hjärnskador. Sammanlagt handlar det om cirka 2'000 för tidigt födda barn i Sverige som kräver neonatal intensivvård för att överleva, i hela Europa runt 60'000 barn, skriver KTH. Det är just här Neosense Technologies kommer in i bilden. de har utvecklat en teknik för att bättre övervaka och reglera kroppens syresättning och därmed reducera dödlighet och permanenta organskador bland för tidigt födda barn. – Kan vi bidra till att bättre övervaka och stabilisera syresättningen så hoppas vi kunna väsentligt minska både dödlighet och permanenta skador. Detta är förstås mycket bra, och det är emotionellt belönande att jobba med att hjälpa sjuka barn, säger Kenneth Danehorn, vd på och medgrundare av Neosense Technologies. Företagets teknik, bland annat bestående av en sensor, tar reda på kroppens syresättning på ett nytt sätt genom mäta det så kallade partialtrycket i blodet. Mätningen kan göras kontinuerligt och i realtid till skillnad från de metoder som används idag och som kräver blodprov. Sådana prov kan tas max varannan timme eftersom tätare tester kan leda till att de små bebisarna drabbas av blodbrist. Tekniken i sig består av en elektrokemisk sensor applicerad i en kateter. Sensorn består av olika metallytor som reagerar på syrgas i vätska. Där sker det en kemisk reaktion med hjälp av elektriska pulser som genereras av en elektronikenhet. På så sätt kan sedan partialtrycket av syre i blodet registreras. Företaget arbetar nu med att få ner tillverkningskostnaden för katetern. Samtidigt kostar varje vårddygn för ett för tidigt fött barn 50 000 kronor och då är kostnaden för tekniken tämligen försumbart i sammanhanget, skriver KTH.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-2