Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© pelfophoto dreamstime.com Embedded | 18 maj 2015

Prevas partner till IoT Sverige

Prevas har nu anslutit sig till det strategiska innovationsprogrammet för Internet of Things, där näringsliv, offentliga sektorn och akademin kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar.

IoT Sverige är en nationell satsning med mål att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja fördelarna med sakernas internet. – Prevas har lång och gedigen erfarenhet av att stödja olika branscher med lösningar inom Internet of Things-området och vi är mycket glada att Prevas nu ansluter sig till vårt innovationsprogram, säger Torbjörn Fängström huvudansvarig inom IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things (IoT Sverige) är ett långsiktigt program med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt organisationer från svensk industri, akademi och offentlig sektor. Idag stöds IoT Sverige av 19 partners, såsom ABB, Ericsson, HiQ, SICS, Prevas, Uppsala universitet med flera. – För att upprätthålla konkurrenskraften på en snabb föränderlig marknad måste intelligens och kommunikationsmöjligheter allt mer byggas in i produkter och processer. Därför ser vi det som en självklarhet att Prevas aktivt deltar i denna nationella satsning. Internet of Things är också ett av Prevas fokusområden. Tillsammans med övriga parters ska vi se till att resultaten från innovationsprogrammet leder till att svensk industri blir konkurrenskraftigare, säger Björn Andersson affärsutvecklare på Prevas. – Industri 4.0, Internet of Things och molnlösningar skapar nya kundbehov och nya möjligheter för industrin. Att förstå och att ta till sig dessa nya möjligheter och den nya tekniken är helt avgörande för svensk industris fortlevnad. Prevas unika bredd och djupa kompetens inom dessa områden gör oss till en komplett och strategisk partner för våra kunder, fortsätter Björn Andersson. Internet of Things, eller sakernas internet, är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera. förses med små inbyggda sensorer och datorer som är uppkopplade och ger information om vad som händer.
Annons
Annons
2020-09-28 14:54 V18.10.14-2