Annons
Annons
© anton andronov dreamstime.com Analys | 19 maj 2015

Teknikföretagen spår tuffa tider

Begränsad tillväxt och färre jobb - det är domen när den nya konjunkturrapporten från Teknikföretagen publiceras.

Efterfrågan i Europa spås förvisso förbättras något men fortsatta strukturproblem tillsammans med en inbromsning i Kina och dämpad tillväxt i USA begränsar prognosåren framåt. Det är slutsatsen som dras i Teknikföretagens nya konjunkturrapport. I Sverige handlar det därför om en begränsad tillväxt för teknikindustri såväl för 2015 som 2016. Sammantaget förväntas produktionen i teknikindustri öka med två procent 2015. Tillväxten för teknikindustrin väntas därmed bli klart svagare än normalt, speciellt med hänsyn till hur förutsättningarna ser ut internationellt. Det här kommer också leda till en fortsatt nedgång i antalet anställda, enligt prognosen. ”För teknikindustrins delbranscher i Sverige räknar vi med att produktionsförutsättningarna är mest gynnsam för transportmedelsindustrin genom redan kända positiva förhållanden för personbilar. Sveriges enskilt största exportbransch av samtliga varor och tjänster, maskinindustrin, kämpar fortfarande i motvind. Den internationella efterfrågan för denna bransch, särskilt i Europa, blir fortsatt lägre än normalt. I den eltekniska industrin är ledtiderna i många fall långa och orderstocken slår vanligtvis inte igenom på produktionsresultatet under ett enskilt år.” Internationellt I USA väntas en gradvis dämpning som följer efter en längre tid av expansion. Även Kina dämpas sett till sin tidigare enorma tillväxt, något Teknikföretagen kallar ”det nya normaltillståndet” - men med en produktionsstruktur som är anpassad för tvåsiffrig tillväxt. Omställningen till detta nya förhållande kan bli besvärlig. ”Mest positiva är utsikterna för bilindustrin. Internationella konjunkturindikatorer, som började försämras under andra kvartalet i fjol, har i någon mån förbättrats de senaste månaderna. I Europa haltar utvecklingen. I Tyskland är läget starkare än i Frankrike och Italien. Storbritanniens ekonomi växer fortsatt i ganska bra takt, medan industrin får det allt besvärligare som en följd av stark valuta. Vår största exportmarknad, Norge, kan blicka tillbaka på gamla goda tider och får i stället försöka hantera negativa effekter av off-shore sektorns försämrade utsikter. Efterfrågan i Finland är fortsatt låg”, skriver Teknikföretagen.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2