Annons
Annons
© handmadepictures dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 maj 2015

Swedish ICT leder två svenska framtidsprojekt in i nästa fas

Bättre dricksvattenkvalitet och ICT-baserade lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet – det är framtidsområden där Sverige ska skapa globalt konkurrenskraftiga lösningar.

En tredjedel av Vinnovas nya utmaningsdrivna innovationsprojekt leds av RISE-instituten. Två av de sex projekten leds av Swedish ICT. Bakgrunden är att Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Båda projekten har bedrivits i 3 år och går nu in i implementering. Projektet ”Sensation III” ska ta fram, och implementera, nya mätmetoder för förbättrad vattenkvalitet. Fokus ligger på att utveckla lösningar för att ge tidiga varningssignaler vid avvikelser - i såväl dricks- som processvatten - för att kunna hindra större spridningar av hälsoskadliga organismer. 30 parter ingår i Sensation III och projektledare är Gert Andersson, Acreo Swedish ICT. Projektet ”Implementering av lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet” ska bidra till en mer jämlik och kostnadseffektiv vård som samtidigt ökar livskvalitén för kroniskt sjuka. 21 parter ingår under ledning av Per-Olof Sjöberg, SICS Swedish ICT och affärsområdesansvarig för eHälsa på Swedish ICT. – Utmaningar är en viktig drivkraft för innovation. Jag ser stora möjligheter att de projekt vi stödjer kan utveckla hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som kan skapa tillväxt och nya jobb i Sverige, samtidigt som vi tar oss an stora samhällsproblem, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2