Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© joingate dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 maj 2015

Scanfil vill köpa Partnertech

Finska kontraktstillverkaren Scanfil har sneglat på Partnertech och kommit fram till att det finns flera förtjänster i att kombinera de båda bolagen. Vilket är anledningen till att Scanfil har lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Partnertech.

Scanfil har lämnat ett ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Partnertech om att överlåta samtliga aktier i Partnertech till Scanfil för 35 kronor per aktie. Det innebär cirka 443 miljoner kronor. – Den här transaktionen kommer att ge Scanfil, och även Partnertech, möjligheten att utöka sin verksamhet och tjänsteutbud till förmån för kunder, investerare och anställda. Det sammanslagna bolaget kommer att vara den ledande kontraktstillverkaren på den nordiska marknaden med ett mycket omfattande tjänsteutbud och fabriksnätverk samt en stark global närvaro. Scanfil ser flera förtjänster i att kombinera de båda företagen och ser fram emot att ta den nya gruppen till nästa nivå, säger Harri Takanen, ordförande i styrelsen för Scanfil. Om erbjudandet accepteras, och när det är slutfört, kommer Scanfil tillsammans med ledningsgruppen för Partnertech, ta fram en strategi för Partnertechs verksamhet som en del av Scanfil. I och med att den finska kontraktstillverkaren kommer att fortsätta att optimera sin struktur kan det inte uteslutas att vissa platser och funktioner – oavsett om de är Scanfils eller Partnertechs – kommer att påverkas av erbjudandet. Partnertechs styrelse är positivt inställd till erbjudandet och har rekommenderat aktieinnehavare att acceptera. De två största aktieägarna i Partnertech, Bure Equity AB och AB Traction – som tillsammans innehar cirka 65,9 procent av det totala antalet aktier – har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Anmälningsperioden för erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 27 maj 2015 och löper ut den eller ca 23 juni 2015. För att det ska gå igenom krävs det att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Scanfil blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Partnertech.
2021-11-29 22:48 V19.2.0-2