Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© stefan hermans dreamstime.com Elektronikproduktion | 01 juni 2015

Svensk Elektronik: Kemikalieskatt riskerar att drabba tillväxt

Förslaget på kemikalieskatt på viss elektronik (SOU 2015:30) riskerar att drabba tillväxt och innovationskraft i Sverige utan att leda till önskade miljöförbättringar. Svensk Elektronik har därför lämnat ett yttrande på förslaget till regeringen.

"Vi anser att det liggande förslaget på Kemikalieskatt på elektronik riskerar att minska svensk konkurrenskraft samtidigt som det inte leder till de önskade miljöförbättringarna. Vi vill uppmana den svenska regeringen att på EU-nivå initiera ett forskningsprogram med syfte att ta fram ersättningsämnen med mindre miljöpåverkan och utan försämring av säkerhet och tillförlitlighet", skriver Svensk Elektronik. Skatten slår brett mot svensk industri Förslaget innebär att en särskild skatt ska läggas på elektronik som innehåller vissa kemikalier till exempel vissa flamskyddsmedel. Det egentliga syftet är att lägga denna skatt på konsumentprodukter som säljs i Sverige. Problemet är dock att avgränsningen av produkter sker med KN-nummer med bred omfattning, vilket innebär att stora delar av svensk elektronikindustri riskerar omfattande nya kostnader och ökad administrationsbörda. Detta kommer framför allt bli mycket kännbart för de små och medelstora företagen. Inbyggda elektroniksystem är en avgörande konkurrensfaktor för svensk industri. Framgångsrika företag med produkter inom automation, telekom, bilindustrin, medicintekniska produkter, hushållsprodukter och IT, är i hög utsträckning beroende av funktion och förmåga i elektronik och mjukvara. Lika beroende är moderna fabriker av intelligenta system för automatisering, effektivisering och spårbarhet – där elektronik och uppkopplade enheter spelar en central roll. De pålagor förslaget innebär medför försämrade förutsättningar för internationellt konkurrenskraftig industriell utveckling i Sverige. Svårt att kontrollera och drabbar SMF extra hårt För mindre företag är det ofta svårt att få fullständiga materialanalyser från sina leverantörer. För att kontrollera materialet krävs därför egna tester. Fullständiga mätmetoder är svårtillgängliga, långsamma och dyra. Idag används XRF detektor för att utföra marknadskontroll för till exempel RoHS, som är en mycket ofullständig metod men som används ändå pga av att det jämförelsevis är snabbt och enkelt. Förslaget leder alltså till stort merarbete och ökade kostnader för att kunna kontrollera efterlevnaden, vilket särskilt drabbar små och medelstora företag. Skatten leder inte till minskade kemikalieutsläpp – Forskning behövs för att hitta säkra ersättningsämnen Om syftet med skatten är tänkt att vara minskade kemikalieutsläpp från elektronikprodukter finns inget i den föreslagna konstruktionen som garanterar detta. Den svenska marknaden är så liten i förhållande till den globala att det inte skapar incitament för att finna ersättare för de beskattade kemikalierna. Den forskningsinsats som krävs för att finna möjliga ersättare och utvärdera att de dels uppfyller funktionen, och dels är bättre ur miljö- och hälsosynpunkt än de befintliga är mycket stor. En svensk tillverkare kan inte heller avstå från att använda flamskyddsmedel då andra direktiv och regelverk kräver att varan uppfyller person- och brandsäkerhetskraven. En produkt som inte uppfyller alla säkerhetskrav får inte sättas på marknaden. Vi vill därför uppmana den svenska regeringen att på EU-nivå initiera ett forskningsprogram med syfte att ta fram ersättningsämnen med mindre miljöpåverkan och utan försämring av säkerhet och tillförlitlighet. Hållbar utveckling För en hållbar utveckling på vårt jordklot står vårt hopp ofta till elektroniksystemen att lösa de utmaningar vi står inför, till exempel inom medicinteknik, äldreomsorg, och inte minst klimatfrågan. Genom att skapa smarta system för att spara energi och utnyttja förnybara energikällor finns möjlighet att minska koldioxidutsläppen och hejda den globala temperaturhöjningen. En av vår tids allvarligaste hot. Den föreslagna straffskatten på elektronik riskerar att bromsa den innovationskraft och snabba utveckling som både kan ge oss framtidens hållbara lösningar och samtidigt generera nya exportinkomster till Sverige. Utöver det vi anför ovan, stödjer vi även Teknikföretagens yttrande. Vi bidrar gärna i den fortsatta diskussionen. Med vänlig hälsning Branschorganisationen Svensk Elektronik
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1