Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rainer plendl dreamstime.com Elektronikproduktion | 02 juni 2015

'Elfordonsbatterier ska bli bättre och billigare'

Industri och forskare från Europa samlas nu i ett EU-projekt som ska göra elfordon billigare och minska klimatpåverkan.

Målet är att tillsammans utveckla nästa generations säkra, högprestanda-litiumjonbatterier för både skotrar, personbilar och tunga fordon. Genom att snabba på utvecklingen av dessa batterier ska projektet stärka marknaden för elfordon, bland annat tack vare att batterierna blir billigare. – Dessutom minskar förbrukningen av fossila drivmedel som påverkar klimatet, säger Karin Davidsson, forskningsledare för batteri- och hybridsystem på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och projektledare för den svenska delen av projektet. Arbetet innebär en industrialisering av katodmaterial avsett för 5 V, anodmaterial samt elektrolyt. Batterierna ska ha en energidensitet på minst 270 Wh/kg till en kostnad av max 200 €/kWh. Projektet har döpts till eCAIMAN (Electrolyte, Cathode and Anode Improvements for Market-near Next-generation Lithium Ion Batteries). Det pågår fram till 2019 och omsluter drygt 53 Mkr. Av dessa går cirka 8 Mkr till de svenska deltagarna. Projektdeltagare AIT, Österrike; ARKEMA, Frankrike; CEA, Frankrike; CERTH, Grekland; CIDETEC, Spanien; CRF, Italien; EUTEMA, Österrike; IMERYS, Schweiz; Lithops, Italien; Piaggio, Italien; POLITIO, Italien; SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige; Thinkstep, Österrike; AB Volvo, Sverige
Annons
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-1