Annons
Annons
Annons
Annons
© william milner dreamstime.com Teknik | 02 juni 2015

Sveriges Ingenjörer: Rädda kompetensen

I en debattartikel som idag publicerades skriver företrädare för Sveriges Ingenjörer att det behövs skapas möjligheter för de som sägs upp från Ericsson och Sony Mobile.

”När en gruva läggs ned eller en produktionsanläggning stängs står en regering alltid beredd med ett så kallat paket. När däremot kunskapsintensiv verksamhet utmanas verkar intresset vara minst sagt svalt. Man säger i retoriken att Sverige ska ligga i forskningens framkant – inte konkurrera med låglönejobb. Men vad händer?”, det skriver Anders Ripa, ordförande Akademikerna/Sveriges Ingenjörer på Ericsson; och Ulf Bengtsson, ordförande Akademikerföreningen/Sveriges Ingenjörer på Sony Mobile och förbundsordförande Sveriges Ingenjörer i en debattartikel som idag publicerades i Östgöta Correspondenten. De skriver att den nu pågående globala strukturomvandlingen satt tänderna i företag som Ericsson och Sony Mobile där totalt runt 4'000 personer har varslats. De refererar också till en studie som Svenskt näringsliv låtit göra och som visar att Sverige rasar nedåt i forskningsaktivitet. ”Nu ska stora varsel i telekomsektorn verkställas. Många av de uppsagda kommer säkerligen att sugas upp av befintliga eller nystartade företag. Men kommer den totala forskningshöjden att behållas? Sannolikt inte – för att bedriva kvalificerad forskningsverksamhet krävs viss volym, kritisk massa. De ska dessutom arbeta med nyskapande verksamhet, som ska leda till utveckling av nya produkter och tjänster. Vi behöver helt enkelt nya 'Ericsson' eller nya 'Sony' ” De skriver vidare att synen på kompetens behöver förändras och att företagen misshushåller med kompetensen vilket för att den har fel spets i en föränderlig värld. ”Universitet och högskolor måste öppna sina portar för de med yrkeserfarenhet, och det med det snaraste. Där skulle ett mycket stort antal av de som lämnar företagen skulle med lätthet kunna tillgodogöra sig nya landvinningar och ny teknik.”
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2